Nieuwsbrief November 2009

Sinterklaas

Mijmerend over mijn bijdrage voor deze Nieuwsbrief kwam ik uit bij Sinterklaas.
Wat een opvallende parallellen zitten er welbeschouwd tussen de goedheiligman en de interim-manager. Iedereen kent ons, terwijl we maar voor een beperkte periode nodig zijn. Meestal worden wij met veel applaus binnengehaald, terwijl het afscheid betrekkelijk geruisloos verloopt. En tussendoor moeten we zoveel mogelijk resultaat zien te boeken.

Wat is dan het geheim van Sinterklaas, waar wij van kunnen leren? Ik zie er tenminste drie. Allereerst zijn geloofwaardigheid, die alleen maar toeneemt naarmate hij aan de gang is. Vervolgens de effectiviteit, waarmee hij zijn troepen (hulpsinterklazen en zwarte pieten) organiseert, met als resultaat tevreden klanten. Tenslotte de dynamiek, waarmee hij de klus klaart. Binnen zes weken is de hele operatie uitgevoerd.

Ik wens u een goed Sinterklaasweekend toe. 

 

Frans van Pinxteren
Voorzitter

 

Vooraankondiging minicongres Interim Manager 2.0 - januari 2010

De wereld verandert, hoe staat het met de gemiddelde interim manager? Wil die net als de banksector weer snel terug naar het oude (inclusief de bonussen en hoge tarieven), het comfortabele zoals het vroeger was? Of zien we het momentum en pakken we door?

Miriam Winkel, Ina Huising, Bert Smith, Ron Crone en Reyer Brons zaten onlangs bij elkaar en besloten hierover een minicongres te organiseren voor eind januari 2010. Datum en vorm nog nader te bepalen. Ook de deelonderwerpen die aan de orde moeten komen zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd. 

Nader bericht  volgt binnenkort per e-mail, via de website van de ORM / nvim en of via de LinkedIn-groep van de ORM. Reacties en suggesties zijn welkom.
Hierna volgen - om de creativiteit te triggeren - al een paar gedachten over mogelijke deelonderwerpen: nieuwe media, I-branding, het nieuwe werken, intermediair 2.0, lifehacking, digitale inkoop etc. 
Lees meer.....

 

 

 Professioneel Interim Management - Nyenrode Business Universiteit

Het programma Professioneel Interim-Management (PIM) start op 28 januari 2010

Tijdelijk leiderschap is een bijzondere vorm van leiderschap, die om een bijzondere benadering vraagt. Met dit programma wil Nyenrode Business Universiteit een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de rol van de interim-manager en interim-professional die leidt tot echte organisatiegroei. Interim-managers die organisaties 'vis geven' dat wil zeggen hun opdracht naar tevredenheid uitvoeren en daarnaast organisaties zelf willen leren vissen.

Het programma is gebaseerd op de jarenlange ervaring die Nyenrode inmiddels opgebouwd heeft door haar programma’s voor interim-managers en op empirisch onderzoek naar wat interim-managers succesvol maakt.
In het programma wordt de interim-manager in zijn opdracht ‘gevolgd’ van de start van de interim-managementopdracht t/m de afsluitingsfase en de next steps. 
Lees meer .....
 

Klik hier om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

 

Nieuws
1 januari 2010 :
ORM wordt Nederlandse Vereniging voor Interim Managers :  nvim
 
Agenda
 
9 december 2009
ORM Professionaliserings avond "Op de Zeepkist en Speeddaten"
 
15 december 2009
Extra AV i.v.m. Statutenwijziging
 
20 januari 2010
 Professionaliseringsavond
 
 
Links
 
 
 
 
 Nieuwe leden

 Leonie Schijven, Nuenen
 Rob Sprenkels, Driebergen

ORM Nieuws
is een uitgave van de Nederlandse Orde van
Register Managers
 
Secretariaat:
Postbus 1058
3860 BB NIJKERK
T 033 - 247 3409
F 033 - 247 0470
E secretariaat@n-orm.nl
I www.n-orm.nl
 
Het volgende nummer
verschijnt rond
22 december 2009.
Tot 15 december 2009
kunt u kopij aanleveren.
 
ORM-Nieuws-redactie:
secretariaat ORM
Eefje Klinck