Nieuwsbrief Maart 2009

Recensie

Jacco Valkenburg
Recruitment via LinkedIn
Een praktische handleiding voor HR-professionals, recruiters en arbeidsmarktcommunicatiespecialisten
ISBN 9789035242661
Reed Business BV, 2008
Online sociale netwerken vormen een snel groeiend fenomeen. Het meest bekende voorbeeld is waarschijnlijk Hyves, het inmiddels onmisbare netwerk voor de opgroeiende jeugd. In de zakelijke wereld is LinkedIn het belangrijkste netwerk.
Jacco Valkenburg is pionier als gebruiker van LinkedIn voor werving en selectie van personeel. Naast recruiter is hij inmiddels ook trainer op dit gebied en houdt hij daar regelmatig presentaties over.
Zijn boek over dit onderwerp is zeer nuttig voor degenen die bij werving en selectie zijn betrokken, maar ook voor anderen die handige tips zoeken over het gebruik van LinkedIn.
Lees verder

Auteursrechtelijk eigendom:
Reyer Brons,
rbrons@apmgroep.nl

 ja maar …

Terugkomend van een opdracht uit een verre landsstreek werd vaak aan mij ge¬vraagd hoe ik het daar nou vond met die Limburgers, die Achterhoekers, die Groningers, die Zeeuwen. In zo’n vraag zit een duidelijk westers element verscholen; het moet ‘daar’ toch zeker anders zijn dan hier in Holland? In die andere landstreken is ‘daar’ Holland, waar alles wel anders zal zijn. Zo ben ik, afhankelijk van de werkplek, ‘iemand van boven de rivieren’, ‘typisch iemand uit het zuiden’ en ‘een echte westerling’ geweest.

Aanvankelijk liet ik me geloof ik wel leiden door het idee, dat het elders anders ging dan bij mij in Holland. Mogelijk is dat deels zo, maar naarmate ik langer interimmer was, kwam ik erachter, dat de toon in een organisatie niet zo zeer door ‘Limburg’ of  ‘Groningen’ gezet werd, maar door 2, 3, 4 sleutelfiguren in de bewuste organisatie. Daarmee werd ik ook steeds voorzichtiger om het gedrag binnen mijn opdracht bv. ‘typisch Limburgs’ te noemen.

Waar ik wel redelijk zeker van ben, is het verschil per streek in taalbetekenis. Zo zijn er toch landstreken waar ja, eigenlijk nee betekent. Maar er zijn ook gebieden, bv in bijna heel Noord-Holland, waar nee onverkort nee is. Zowel de verscholen nee, als de kopstoot-nee vragen even om ingehouden adem, maar met de kopstoot ga ik zelf toch makkelijker om. Het verpakte nee in I’m afraid, that …van de Engelsman spreekt mij minder aan.

Maar Nederland heeft ook zijn standaard ‘vergader-nee’ en dat is het ja maar …. Als ja maar …… te vaak en door dezelfde personen aan de vergadertafel gebruikt wordt, wist ik dat ik moest opletten: zij praten mee, ze strelen me, maar ze bedoelen nee. Zij zaten de interim-periode beleefd uit en gingen dan gewoon door, zoals zij vonden dat het hoorde; wat nou verandering? Deze personen moest ik, òf expliciet mee krijgen, òf - als dat niet werkte – nadrukkelijk buiten de invloedssferen van de afgesproken veranderingen brengen.

Er is wel een sympathieke variant op ja maar ….. en dat is ja maar, ik ben maar …. en dan volgt bv. een secretaresse, een administratief medewerker, een receptionist, een rugnummer. 
In de eerste weken van een opdracht speurde ik altijd naarstig naar de medewerkers, die ik als een soort Gideonsbende om me heen verzamelde; de kern waarmee ik de basis ging leggen voor de gewenste veranderingen. Ik kreeg er een neus voor om de actieve en kundige voorhoede te selecteren. En dus vroeg ik eens aan een mevrouw, die ik feitelijk nog niet zo goed kende, of zij een uitzoekproject wilde opzetten en leiden. Ja maar, ik ben maar administratief medewerkster en niet eens secretaresse; dat kan ik niet hoor, antwoordde ze.

De volgende dag was er een feestavond, waarvoor ik een uitnodiging had gekregen. De avond werd groots geopend met een big band van 12 man. De ja maar administratief mede¬werkster stond er als orkestleider voor, in haar vrije tijd, dat wel. Mijn mond viel open van verbazing en bewondering.
De dag daarna kwamen we elkaar in de gang tegen. Als vanzelf bleven we stil staan en keken elkaar aan. Ik doe het, zei ze.    

A. de Koning.

Recensie

John P. Kotter, A sense of Urgency. 
Harvard Business School Press, 2008.  
Nederlandse vertaling: Een gevoel van urgentie. Uitgeverij Business Contact, 2008
John Kotter over leiderschap in turbulente tijden.
Nu de economie tegen zit, verschijnen er nogal eens lezingen en artikelen over ondernemers die ondanks een recessie toch weten te groeien. John Kotter, Professor of Leadership aan Harvard Business School, stelt vast dat voor een organisatie één factor van doorslaggevend belang is om te slagen in een turbulent tijdperk: urgentie. Urgentie om NU te zoeken naar cruciale kansen en risico’s. En om rond die cruciale kwesties teams te vormen die sterk en betrokken genoeg zijn om leiding te geven aan ambitieuze verandering. Lees verder

Koen van der Drift
Klik hier om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

Nieuws
 Voor ORM-leden is er een groep op:
Agenda

07-04
Ooa Workshop
"Profit from Projects
"


08-04
ORM Professionaliserings avond - Sociocratische Kringorganisatiemethode
'Mens erger je niet – we luisteren naar je bezwaar…….!
"
 

22-04
International Conference for research into Interim Management
 

23-04
DDIM Regionalveranstaltung Baden-Württemberg: Restrukturierung und Sanierung
 
 Links
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe leden:
Paul van den Biggelaar-Utrecht
Marinus Boon-Sneek
Sicco Dijkstra-Sexbierum
Ed van der Meulen- 
Driebergen-Rijsenburg
Anita van Rozendaal-Zwolle
Richard van der Voorn- Haarlem

Oproep:
aan leden die af en toe een recensie willen schrijven over een boek. De recensie ordt gepubliceerd in de Nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat.

ORM-Nieuws
is een uitgave van de Nederlandse Orde van Register Managers

Secretariaat:
Postbus 1058
3860 BB NIJKERK
T 033 - 247 3409
F 033 - 247 0470
E secretariaat@n-orm.nl
I www.n-orm.nl 

Het volgende nummer verschijnt rond 28 april 2009.
Tot 21 april 2009 kunt u kopij aanleveren.

ORM-Nieuws-redactie:
secretariaat ORM
eindverzorging Eefje Klinck